ADO Romania
Violența NU este domestică!
În viaţa asta nu putem face lucruri măreţe. Putem face doar lucruri mărunte cu enorm de multă dragoste.
Maica Tereza
Prima pagină Despre noi Echipă Proiecte SusŢinători Ajută Şi tu Pe cine ajutăm Contact

Despre ADO Romania

Asociaţia Activarea Drepturilor Omului din România contribuie la crearea unui mediu armonios, tolerant şi cu şanse mai bune pentru dezvoltarea personală a generaţiilor prezente şi viitoare, indiferent de gen, culoare, vârsta sau statut social.

Prin prezenţa sa în Uniunea Europeană şi prin angajamentul său pentru o integrare completă în structurile acesteia, România trebuie să creeze şi să implementeze o strategie coerentă privind drepturile omului şi discriminarea. Misiunea Asociaţiei ADOR constă în accelerarea acestui proces şi creşterea conştientizării principalelor chestiuni privind activarea drepturilor omului, coordonarea unor proiecte specifice, care să devină modele pentru autorităţile responsabile în domenii precum violenţa domestică sau discriminarea de orice fel, în contextul promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt ele stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Constituţia României, Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi în protocoalele la aceasta, precum şi în celelalte Convenţii şi Tratate Internaţionale privind drepturile civile, sociale şi economice ale omului.

Viziunea ADO Romania

Viziunea noastra este sa contribuim la crearea in Romania unui mediu armonios, caracterizat de toleranta si apt a oferi sanse reale pentru dezvoltarea personala a generatiilor prezente si viitoare, indiferent de gen, culoare, varsta sau statut social.

Misiunea ADO Romania

Prin prezenta sa in Uniunea Europeana si angajamentul sau pentru o integrare completa in structurile acesteia, Romania este obligata sa creeze si sa implementeze o strategie coerenta privind drepturile omului si discriminarea. Misiunea noastra este sa acceleram acest proces si sa sporim constientizarea principalelor obstacole privind activarea drepturilor omului si sa coordonam proiecte specifice care, pe langa impactul lor in comunitate, sa devina un model pentru autoritatile responsabile, cu precadere in urmatoarele domenii: violenta domestica si discriminarea de orice fel.

În vederea îndeplinirii scopului său, Asociatia ADO Romania şi-a propus următoarele obiective:

Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia ADO Romania desfăşoară următoarele activităţi concrete:

Istoric

Violenţa domestică a devenit un subiect dezbătut în special dupa anul 2000, ajungând să treacă de la spaţiul discuţiilor informale pe agenda instituţiilor guvernamentale. Acest lucru s-a întâmplat în principal datorită finanţatorilor externi care au lansat în România diverse programe de finanţare destinate protecţiei victimelor şi combaterii fenomenului de violenţă în familie dar şi datorită presiunii exercitată de organizaţiile neguvernamentale şi de perspectiva aderării la Uniunea Europeană.

Primele demersuri în procesul de elaborare a politicilor în domeniul violenţei domestice şi intrarea acestui subiect pe agenda instituţională au fost realizate datorită iniţiativelor societăţii civile, a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale, cărora li s-au adăugat oameni politici şi reprezentanti mass-media. Iniţiativele s-au finalizat în anul 2003, când a fost aprobată Legea 217 privind prevenirea si combaterea violentei domestice, în perioada 2003 – 2006 fiind desfăşurate mai multe activităţi în vederea elaborării Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Violenţei Domestice şi a Planului de Acţiuni.

Toate aceste documente şi activităţi au determinat o creştere a nevoii de servicii (atât prevenţie cât şi intervenţie), care presupunea o reacţie promptă din partea factorilor decidenţi, atât guvernamentali cât şi neguvernamentali. Răspunsurile autorităţilor au rămas însă mai mult la nivel declarativ, iar acţiunile concrete s-au lăsat aşteptate. În acest timp, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale s-au confruntat cu mai multe dificultăţi precum retragerea finanţatorilor externi din România, absenţa totală a fondurilor interne, incapacitatea de a dezvolta programe regionale. Situaţia serviciilor acordate victimelor violenţei domestice susţinute de organizaţiile neguvernamentale ajunsese dezastruoasă: 10 din cele 13 adăposturi s-au închis în din lipsă de fonduri. Organizatiile care au reuşit să se menţină şi să desfăşoare activităţi de consiliere juridică şi psihologică s-au bazat pe activitatea în regim de voluntariat a specialiştilor.

Constatăm astfel că toate resursele dobândite prin efortul financiar şi tehnic al finanţatorilor externi (formarea personalului implicat în servicii, elaborarea ghidurilor de bune practici, promovarea materialelor informative, dotarea şi amenajarea spaţiilor destinate adăposturilor) au ajuns sa fie lipsite de continuitate şi sustenabilitate.

Revenind în prezent, în luna mai a anului 2012 a fost republicată Legea 217 / 2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu câteva modificări esenţiale, precum introducerea Ordinului de Protecţie ca măsură de siguranţă pentru victime.

painkiller addiction treatment body building diet painkiller addiction hot to beat depression how to get rid of back acne how to build muscle for women painkiller side effect