ADO Romania
Violența NU este domestică!
În viaţa asta nu putem face lucruri măreţe. Putem face doar lucruri mărunte cu enorm de multă dragoste.
Maica Tereza
Prima pagină Despre noi Echipă Proiecte SusŢinători Ajută Şi tu Pe cine ajutăm Contact

Pe cine ajutăm

Scopul asociaţiei ADO ROMANIA il constituie promovarea şi apararea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Constituţia României, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor la aceasta, precum şi în celelalte convenţii şi tratate internaţionale privind drepturile civile, sociale şi economice ale omului.

Prevenirea şi combaterea, prin toate mijloacele legale, a delincvenţei juvenile, a abuzurilor, încălcărilor, îngrădirilor şi a violărilor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, de către alte persoane fizice/juridice, precum şi de către autorităţile publice centrale şi locale şi de către oricare alte instituţii/organe/persoane de drept public sau privat sau reprezentanţii acestora, în scopul prevenirii intervenirii în viitor a unor asemenea încălcări, a înlăturării cauzelor şi condiţiilor care au condus la intervenirea încălcărilor şi al denunţării/sesizării organelor abilitate a atrage răspunderea şi a sancţiona pe cei vinovati de incălcările săvârşite.

Acordarea sprijinului moral şi material persoanelor fizice, ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate şi acordarea suportului necesar încetării/limitării încălcării drepturilor, înlăturării cauzelor, efectelor si condiţiilor, care au condus la apariţia încălcărilor/abuzurilor/îngrădirilor, precum si obţinerii reparaţiilor morale si materiale pentru daunele/prejudiciile suferite.

Desfaşurarea unei activitaţi de informare a persoanelor fizice, şi în special a persoanelor din categorii defavorizate: bătrâni, tineri, persoane afectate de violenţa domestică, persoane discriminate etc, pentru cunoaşterea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a legislaţiei aplicabile, precum şi cu privire la acţiunile/demersurile care pot fi întreprinse în vederea reducerii riscurilor intervenirii abuzurilor şi încălcărilor menţionate.

painkiller addiction treatment body building diet painkiller addiction hot to beat depression how to get rid of back acne how to build muscle for women painkiller side effect