ADO Romania
Violența NU este domestică!
În viaţa asta nu putem face lucruri măreţe. Putem face doar lucruri mărunte cu enorm de multă dragoste.
Maica Tereza
Prima pagină Despre noi Echipă Proiecte SusŢinători Ajută Şi tu Pe cine ajutăm Contact

Selectie de parteneri in cadrul domeniului de finantare RO20 Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex lansat de Ministerul Justiției în calitate de Operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014), pentru selecţia partenerului care aparţine sectorului privat,

Asociaţia Activarea Drepturilor Omului din România anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unor acorduri de parteneriat cu entitati de drept privat (ONG) vederea depunerii cererilor de finantare pe domeniului de finanțare RO20 "Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex" lansat de Ministerul Justiției (MJ) în calitate de Operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului, pentru depunerea cererilor de finanţare sunt specificate în Ghidul Aplicantului şi Apelul pentru propuneri in cadrul domeniului de finantare RO20 "Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex" finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014 si bugetul de stat.

Cele doua proiecte sunt:
- Centrul Phoenix de recuperare , empowering și resurse pentru victimele violenței în familie. Proiectul are drept scop infiintarea unui centru de recuperare pentru femei și copii victime ale violenței în familie , în cadrul caruia acestia pot fi găzduiti și asistati , beneficiind de un complex de servicii sociale, psihologice, juridice, etc.
- Profesioniști împotriva violenței domestice. Scopul proiectului este de a asigura formarea profesională a cel puțin 250 de specialiști care lucrează în domeniul violenței în familie (asistenți sociali, psihologi, polițiști, personal medical, personal din învățământ, avocați)

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea ONG-urilor care respectă următoarele condiţii:
- organizaţii non-profit înfiinţate în România, organizate şi gestionate conform legislatiei romaneşti privind organizaţiile ne-guvernamentale; Crucea Roşie şi structurile sale cu personalitate juridică româneşti sunt considerate eligibile;
- au capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
- au o experienţă relevantă în domeniul abordat de proiect
- persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.


Activităţi eligibile in proiecte sunt:

- Înfiinţarea, dotarea, renovarea unui centru de recuperare pentru victimele violenţei domestice violenţei și oferirea serviciilor de adăpost, consiliere psihologică și juridică, informare, asigurarea și facilitarea accesului la tratament psihologic și psihiatric, orientare profesională, medierea conflictelor între părţi în vederea depășirii situaţiilor de risc, reintegrare în comunitate, orientare și reintegrare a beneficiarilor pe piaţa muncii, dobândirea deprinderilor pentru a duce o viaţă independentă;
- evaluarea nevoilor și a accesibilităţii la serviciile oferite victimelor violenţei domestice - evaluare de nevoi, evaluarea situaţiei actuale a accesului la servicii, a lipsei accesului și a dificultăţilor întâlnite la accesarea serviciilor existente;
- dezvoltarea de servicii specifice destinate minorităţilor (cum ar fi populaţia de etnie romă, victime ale violenţei domestice, etc.) și asigurarea respectării drepturilor acestora;
- identificarea de soluţii pentru creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii adecvate - creșterea capacităţii, coordonarea cu alţi furnizori de servicii, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea strategică a resurselor, optimizarea managementului de caz, adăpost temporar etc;
- dezvoltarea de servicii complementare pentru a răspunde mai bine nevoilor grupurilor ţintă/beneficiarilor și îmbunătăţirea accesului beneficiarilor la informaţie;
- promovarea de abordări inovative ale serviciilor furnizate de ONG-uri, care asigură sustenabilitatea și dezvoltarea în continuare a acestora;
- susţinerea iniţiativelor educaţionale și de conștientizare, pe lângă serviciile de asistenţă;
- dezvoltarea de parteneriate și consorţii ale furnizorilor de servicii pentru victimele violenţei domestice pentru a se adresa unui număr mai mare de beneficiari (conform nevoilor identificate) la nivel regional;
- formarea profesională a specialiștilor implicaţi în prevenirea și combaterea violenţei domestice și elaborarea de instrumente de lucru specifice acestora.

ONG-urile interesate să participe la selecție vor depune Scrisoarea de intenție, impreuna cu o copie scanata dupa statutul organizatiei si informatii referitore la proiectele dezvoltate anterior cu menţiunea: "Pentru selecţia de parteneri Programul RO 20 "Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex" la adresa : Bulevardul Unirii nr.69 Bl. G2B Tronson I Mezanin Sector 3 Bucuresti, Cod Postal 030829, sau prin e-mail: office@adoromania.ro până la data de 7.04.2014, ora 18.00
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată in data de 8.04.2014 , pe site-ul ADO Romania.

Reprezentant legal ADO Romania
Elena Corciu- Presedinte

 

Download: Comunicat
painkiller addiction treatment body building diet painkiller addiction hot to beat depression how to get rid of back acne how to build muscle for women painkiller side effect